Home


ProjectenOver ANL


Contact► NIEUWS
Over Bureau ANL
Referenties

Voor de toekomstige ontwikkeling van het Electrorailterrein in de binnenstad van Utrecht heeft Bureau ANL voor ons een stedenbouwkundige onderbouwing gemaakt. Deze analyses zijn gemaakt met het oog op de toekomstige woningbouw, maar tevens is rekening gehouden met de toekomstige saneringsproblematiek omdat het terrein sterk verontreinigd is. Bureau ANL heeft op zeer vakkundige wijze een aantal verschillende inrichtingsscenario’s voor ons gemaakt. Hierbij is de inrichting dusdanig opgesteld dat de saneringskosten in de toekomst kunnen worden beperkt.
Wij hebben als ingenieursbureau erg prettig met Bureau ANL samengewerkt.
De door ons gevraagde analyses zijn binnen de tijd en juiste kwaliteit door Bureau ANL aangeleverd. Wij hebben de samenwerking als zeer prettig ervaren.


Sybren Ydema,
vestigingsmanager
MWH AmsterdamIn 2009 heb ik met Amelia Lukmanto in een workshop gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor een thematische woonwijk genaamd ‘Rumah Senang’ in Almere. Haar inbreng betrof vooral de inrichting van de openbare ruimte en specifiek Indonesische kenmerken daarvan. Vanuit haar kennis van Indonesische leefwijzen en gebruiken kon zij een belangrijke bijdrage leveren aan de planvorming.
Het was een constructieve en plezierige samenwerking.


Erik Eijsbouts,
Architect-partner
BDG Architecten Ingenieurs Almere
© copyright Stedenbouwkundig Bureau ANL. Alle rechten voorbehouden.
Eigenaar van Bureau ANL is Amelia Lukmanto. Bureau ANL werkt samen met BODG ruimtelijk advies (www.bodg.nl) en verschillende landschap, architect en ingenieurs bureaus. Afhankelijk van soort, omvang en schaal van het project, opereert Bureau ANL in een kruisbestuiving met verschillende disciplines.BODG ruimtelijk advies
BODG ruimtelijke advies is opgericht door Jochem Bus (planoloog), Jeroen Oosterhof (jurist) en Hugo de Groot (milieuplanoloog). Na een aantal jaar intensief te hebben samengewerkt in dienst van de gemeente Rotterdam, hebben ze medio 2008 hun krachten gebundeld in een gezamenlijke onderneming.EN