► Electrorailterrein, Utrecht

Stedenbouwkundige plannen
Hierin worden verschillende ruimtelijke kaders opgesteld zoals: stedenbouwkundige structuur (verkaveling) en richtlijnen voor de randen van de locatie, de hoogteverschillen van de gebouwen, de openbare ruimte, groen, bebouwing, publieke gebouwen en eventuele hoogbouw. Het ruimtelijke kader heeft een iets gedetailleerder niveau dan het masterplan.

Stedenbouwkundige plannen
© copyright Stedenbouwkundig Bureau ANL. Alle rechten voorbehouden.
Electrorailterrein
Utrecht
 
Home


Projecten


Over ANL


Contact► NIEUWS
Masterplan/visie

Stedenbouwkundige plannen

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Ruimtelijke onderbouwing

Bouwplanbegeleiding

Verkavelingsplan

Inrichtingsplan

Studie massa

Overige projecten
EN