► Rijnhavengarage, Kop van Zuid, Rotterdam
► Cinerama, Rotterdam


Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Dit stedenbouwkundige product wordt meestal opgesteld voor een ‘object’, bijvoorbeeld een gebouw, brug, etc. Voordat het project daadwerkelijk ontwikkeld is, worden de randvoorwaarden opgesteld (vaak ook als programma van eisen genoemd).
Dit programma van eisen fungeert als een ‘contract’ waar alle ontwikkelende partijen zich aan moeten houden.

Stedenbouwkundige
randvoorwaarden
Cinerama
Rotterdam
© copyright Stedenbouwkundig Bureau ANL. Alle rechten voorbehouden.
Rijnhavengarage,
Kop van Zuid,
Rotterdam
Home


Projecten


Over ANL


Contact► NIEUWS
Masterplan/visie

Stedenbouwkundige plannen

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Ruimtelijke onderbouwing

Bouwplanbegeleiding

Verkavelingsplan

Inrichtingsplan

Studie massa

Overige projecten
EN