Verkavelingsplan
© copyright Stedenbouwkundig Bureau ANL. Alle rechten voorbehouden.
Verkavelingsplan
Een stedenbouwkundig product op een klein schaalniveau (1:1000/1:2000). Het is een uitwerking van een stedenbouwkundig ontwerp/plan. Op basis van het ruimtelijke kader in het stedenbouwkundig plan (bijvoorbeeld door middel van een thema, uitstraling, etc.) wordt het verkavelingplan opgesteld. Het aantal woningen, de verdeling van de kavels, groene zone, waterpartijen zijn hier gedefinieerd.
De Bem,
Grootholthuizen,
Zevenaar
Menteng Metropolitan
Housing Estate,
Jakarta/Indonesië
Home


Projecten


Over ANL


Contact► NIEUWS
Masterplan/visie

Stedenbouwkundige plannen

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Ruimtelijke onderbouwing

Bouwplanbegeleiding

Verkavelingsplan

Inrichtingsplan

Studie massa

Overige projecten
EN
De Bem, Grootholthuizen, Zevenaar
Menteng Metropolitan Housing Estate,
Jakarta/Indonesië